"În căutarea reginei științelor – matematică"

 

Liceul Teoretic German “Johann Ettinger” participă în perioada 2016-2018 la un proiect Erasmus+ cu titlul “În căutarea reginei științelor – matematică”. Scopul proiectului este de a dezvolta competențele matematice în rândul elevilor de liceu. Proiectul va oferi o perspectivă nouă asupra metodelor de predare a matematicii. Pe parcursul proiectului, cadrele didactice împreună cu elevii vor căuta să identifice aplicațiile matematicii în toate disciplinele predate în liceu, reale şi umaniste deopotrivă, cu accent pe știință. Proiectul își propune să dovedească faptul că, practic, lumea poate fi descrisă prin intermediul limbajului matematic, să-i determine pe elevi să iubească matematica şi să recunoască importanța ei, să vină în contact cu matematica în viața de zi cu zi și nu doar la orele de curs, la tablă. Prin activităţile sale proiectul se alătură tendinței ce se manifestă în evoluția învățământului contemporan, interdisciplinaritatea, oferind posibilitatea corelării conținuturilor conceptuale, metodologice şi practice ale diferitelor discipline studiate de elevi. Proiectul va asigura formarea sistematică şi progresivă a unei culturi comunicative necesare elevului în învățare, pentru interrelaţionarea cu semenii, pentru parcurgerea cu succes a treptelor următoare în învățare, pentru învăţarea permanentă. Partenerii Liceului Teoretic German în acest proiect sunt: Școala Gimnazială Bilingvă Jana Dalkowskiego -din Strzelno, Polonia-coordonatorul principal; Kanuni Ortaokulu-din Sivas, Turcia; Liceul Profesional de Telecomunicații si Media S. Popov – din Sofia, Bulgaria.

 

„The quest of the science queen”