HOME    ISTORIC   CARACTERISTICI    ROȘIA MONTANĂ   VALEA OLTULUI    MUNȚII SEBEȘ    VALEA STREIULUI    MUNȚII APUSENI    ALTE SITURI AURIFERE    TEST    BIBLIOGRAFIE

EXPLOATĂRILE AURIFERE ÎN ROMÂNIA

Aurul a fost, este și va rămâne una dintre cele mai prețuite comori ale omenirii, fie la nivel de individ sau de grup. Cu atât mai importante sunt cele mai mari exploatări miniere și zăcăminte de aur de pe întregul mapamond. În fața volatilității valutelor de hârtie și a diverselor crize financiare, aurul își demonstrează încă o dată valoarea și puterea - motiv în plus pentru creșterea cererii de aur pe piețele internaționale, odată cu intensificarea exploatării prețiosului metal galben. &i, ca să ştim cu stăm, iată cele mai bogate şi valoroase mine şi zăcăminte de aur de la noi din țară.